Zaznacz stronę

Odpowiadając prawie natychmiastowo na pytanie zadane w tytule artykułu: spowodowane jest to Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy. Stanowi ono, że szkolenie okresowe kierowców zawodowych należy odbyć raz na pięć lat. Jest to obowiązkowe oprócz tego, że cykliczne dla wszystkich kierowców kat. c i d bez względu na rodzaj uprawnień, które wcześniej nabyli. W skład szkolenia zazwyczaj wchodzi 35h zajęć teoretycznych podzielonych na 5 bloków po 7h. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia, bo nie ma potrzeby przeprowadzania egzaminu państwowego. Takim potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest wydane świadectwo kwalifikacji zawodowej – poczyniona jest również aktualizacja profilu kierowcy zawodowego w systemie, gdzie taki profil powinien posiadać. Trzeba również pamiętać o tym, że wszyscy kierowcy, którzy ukończyli szkolenie okresowe lub kwalifikację wstępną zobowiązani są wymienić swoje prawo jazdy zanim przystąpią do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy. Zalecamy pilnować terminów, bo w przypadku braku takich uprawnień, nie będzie można wykonywać pracy zarobkowej a w momencie stwierdzenia nieprawidłowości z powodu prowadzenia pojazdu bez takich uprawnień, można liczyć się z karą wysokiej grzywny i odholowaniem auta na parking. W myśl ustawy o transporcie drogowym kierowca zawodowy oprócz samych uprawnień do prowadzenia pojazdu w obrębie swojej kategorii powinien posiadać: badania psychologiczne, badania lekarskie, kwalifikację wstępną – kiedy uzyska uprawnienia i szkolenie okresowe, kiedy przedłuża uprawnienia.