Zaznacz stronę

Profil kierowcy to nic innego jak skrótowa nazwa Profilu Kandydata na Kierowcę (PPK). W głównej mierze jest to indywidualny numer każdego kandydata na kierowcę. Dzięki takiemu profilowi każdy kto go posiada może na przykład rozpocząć szkolenie na prawo jazdy danej kategorii czy tez przystąpić do egzaminu kończącego kurs na dana kategorię.  Można go wyrobić w Wydziale Komunikacji – w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta odpowiadającemu miejscu zamieszkania lub zameldowania danego kandydata. Założenie takiego profilu jest bezpłatne. Zazwyczaj jednak należy umówić takie spotkanie w Urzędzie telefonicznie, mailowo lub elektronicznie. Profil kierowcy zawiera aktualne dane na temat osoby starającej się o prawo jazdy oraz potwierdza uprawnienia i pozwala na szybką oraz prostą identyfikację. Indywidualny numer identyfikujący kandydata na kierowcę jest ważny bezterminowo. Wymóg posiadania Profilu Kandydata na Kierowcę obowiązuje od 19 stycznia 2013 roku. Jeśli wniosek o przyznanie PKK jest kompletny, to numer i status uzyskuje się od razu. Jeżeli jednak dane będą niekompletne, to muszą zostać sprawdzone i potrwa to od dwóch dni roboczych do nawet miesiąca. Dokumenty potrzebne w urzędzie podczas wyrabiania PKK to między innymi: wniosek o prawo jazdy, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologa, ważny dowód tożsamości, fotografia, ksero prawa jazdy (jeżeli takie jest w posiadaniu danej osoby), pisemna zgoda opiekunów (dotyczy osoby niepełnoletnie), dokumentu potwierdzającego pobyt na terenie Polski (dotyczy obcokrajowca).