Zaznacz stronę

Przewóz materiałów niebezpiecznych, bądź wybuchowych reguluje ADR. Jednoznacznie jest to międzynarodowa konwencja, która dotyczy transportu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych. Przepisy tej umowy są normalizowane co dwa lata. W naszym kraju przewóz materiałów, które są niebezpieczne, może być realizowany wyłącznie przez osoby, które są: wykwalifikowane, ukończone maja 21 lat, spełniają wymagania ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o ruchu drogowym a także ukończyły odpowiedni kurs ADR i zdały egzamin potwierdzający zdobyta wiedzę. Egzamin jest trudny i surowo oceniany a zaświadczenia wydawane są przez marszałka województwa w terminie tygodnia od dnia przeprowadzenia egzaminu. Natomiast PWPW produkuje, dystrybuuje je i personalizuje. Posiadając takie zaświadczenie można jako zawodowy kierowca zarabiać znacznie więcej ale odpowiedzialność za przewóz takich materiałów również mocno wzrasta. W czasie kursu na uprawnienia ADR uzyskuje się specjalistyczną wiedzę z zakresu przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Wiedza obejmuje między innymi: warunki przewozu, sposoby oznakowania, warunki załadunku i wyładunku materiałów niebezpiecznych oraz wymagania dla pojazdów przewożących poszczególne towary niebezpieczne. Każde kursy, obejmują także zajęcia praktyczne z omawianej teorii i sposoby udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru czy postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii. Przed przystąpieniem do kursów specjalistycznych na uprawnienia ADR należy ukończyć kurs podstawowy.