Zaznacz stronę

Każdy kierowca, który myśli o zarabianiu poważniejszych pieniędzy w związku z wykonywaniem zawodu kierowania pojazdem, powinien pomyśleć o kwalifikacji jaką musi zdać aby otrzymać świadectwo kwalifikacji zawodowej. Jaki kurs należy wykonać decyduje między innymi: wiek kierowcy, termin uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy oraz odbyte wcześniej szkolenia. Świadectwo poświadcza uzyskanie: kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej. Kwalifikacja wstępna dotyczy młodego kierowcy, który zamierza wykonywać przewozy osób i rzeczy ale przystępuje do szkolenia po raz pierwszy. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona odnosi się do osób rozpoczynających swoja pracę zawodowego kierowcy w zakresie prawa jazdy kat. c, ce lub d, de ale nie jest młodociany i zdaje taki kurs po raz pierwszy. Jest to najczęściej zdawany kurs w ośrodkach szkolenia takich kierowców. Z kolei kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona jest dla kierowców, którzy chcą poszerzyć swoje uprawnienia ale odbyli już kurs kwalifikacji wstępnej. Ostatnia możliwość, czyli kwalifikacja wstępna uzupełniająca dotyczy młodych kierowców poszerzających swoje umiejętności i chcących mieć uprawnienia z innych bloków prawa jazdy. Dlatego też rodzaje kwalifikacji zahaczają uprawnieniami nie tylko o zdobyte do tej pory prawo jazdy ale również wiek kierowcy. Świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez ośrodek szkolenia lub przez Wojewodę.